Λουκής Ακρίτας

Όνομα πατρός: Χατζηγιαννακός

1909 - 1965

Δημοσιογράφος

Γεννήθηκε το 1908 στη Μόρφου της Κύπρου. Το 1926 αποφοίτησε από το Παγκύπριο Διδασκαλείο και διορίστηκε δάσκαλος στη γενέτειρά του, ενώ από το 1928 αρθρογραφούσε στον Χρόνο της Λεμεσού. Το 1930 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και από το 1932 εργάστηκε ως συντάκτης, αρχικά στην Πρωία και εν συνεχεία στην Εστία. Με την κήρυξη του πολέμου κατατάχθηκε στο στρατό ως εθελοντής και δημοσιογραφούσε ως πολεμικός ανταποκριτής στην Εστία. Την περίοδο της Κατοχής εξέδωσε την παράνομη εφημερίδα Καθημερινά Νέα, ενώ στο σύντομο διάστημα από την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής από την Αθήνα έως την άφιξη της ελληνικής κυβέρνησης ανέλαβε τη Διεύθυνση Τύπου. Το 1949 εξέδωσε τη βραχύβια πολιτική επιθεώρηση Ελληνικά Χρονικά. Εντάχθηκε στην ΕΠΕΚ τον Αύγουστο του 1950 και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ορίστηκε Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη βουλευτής Αθηνών με την ΕΠΕΚ στις εκλογές του 1951. Το 1952 αποκλείστηκε με απόφαση του Πλαστήρα από τους συνδυασμούς της Ένωσης ΕΠΕΚ-ΚΦ παρότι ήταν βουλευτής. Τον Φεβρουάριο του 1953 ίδρυσε την πολιτική κίνηση Προοδευτική Ένωση με πρώην στελέχη της ΕΠΕΚ, η οποία όμως δεν είχε καμία συνέχεια. Επανεξελέγη βουλευτής στις εκλογές του 1963 και 1964 με την Ένωση Κέντρου. Απεβίωσε στις 6 Φεβρουαρίου 1965.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

εφημ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 18.10.1952

Λουκής Ακρίτας, Δεκατρία Κείμενα, Λευκωσία 1995

Ανδρ. Κλ. Σοφοκλέους «Λουκής Ακρίτας» στο Λουκία Δρούλια - Γιούλα Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974, τ. Α΄, Αθήνα, ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2008, σ. 158