Ιωάννης Αντωνιάδης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1882 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1882. Δικηγόρος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Κοζάνης την περίοδο 1915-1920. Πολιτεύτηκε το 1928 και το 1933 στην περιφέρεια Κοζάνης με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Κοζάνης το 1935 με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων και το 1936 με τον συνασπισμό Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση (ΓΛΡΕ). Επανεξελέγη βουλευτής Κοζάνης με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Κοζάνης το 1950 με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία