Απόστολος Αντωνίου

Όνομα πατρός: Αργύριος

1909 - 1970

Δικηγόρος

Ο Απόστολος Αντωνίου γεννήθηκε το 1909 στο Μουζάκι Καρδίτσας. Έκανε νομικές σπουδές και εργάστηκε ως δικηγόρος, ενώ το 1945 διορίστηκε νομάρχης Καρδίτσας. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Τρικάλων με το Κόμμα Φιλελευθέρων το 1946, καταλαμβάνοντας την έδρα του παραιτηθέντος Γεωργίου Σίδερη και διετέλεσε υφυπουργός Εφοδιασμού στην κυβέρνηση συνεργασίας του Θεμιστοκλή Σοφούλη (18.11.1948-20.1.1949). Επανεξελέγη με το Κόμμα Φιλελευθέρων το 1950 και ανέλαβε υφυπουργός Οικονομικών στη βραχύβια κυβέρνηση του Σοφοκλή Βενιζέλου (4.9.1950-13.9.1950). Εξελέγη ξανά με το ίδιο κόμμα το 1951 στην περιφέρεια Τρικάλων και το 1952 στην περιφέρεια Καρδίτσης. Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Καρδίτσης και Τρικάλων με το Κόμμα Φιλελευθέρων, και το 1958 στην περιφέρεια Καρδίτσης, χωρίς να εκλεγεί. Στις εκλογικές αναμετρήσεις του 1961, του 1963 και του 1964 επανεξελέγη βουλευτής Καρδίτσης με την Ένωση Κέντρου. Απεβίωσε τον Ιούνιο του 1970.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

εφ. Μακεδονία, 27/6/1970.

«Αντωνίου Αργ. Απόστολος (1909-1970)», στο Αντωνίου Αντώνης, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ.31.