Δημήτριος Μπέης Αντωνόπουλος

Όνομα πατρός: Μιχαήλ

1903 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία