Κωνσταντίνος Βενέτης

Όνομα πατρός: Σωτήριος

1904 -

Αξιωματικός ε.α.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία