Εμμανουήλ Γαλενιανός

Όνομα πατρός: Μιχαήλ

1900 - 1970

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1900. Δικηγόρος. Εξελέγη βουλευτής Ηρακλείου με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Τα έτη 1950 και 1951 πολιτεύτηκε με το ΛΚ στην περιφέρεια Ηρακλείου, αλλά δεν εξελέγη. Το 1952 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Πρωτοδικείο Ηρακλείου με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ), αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Ηρακλείου με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ) το 1956 και το 1958. Το 1961 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ηρακλείου με την ΕΡΕ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 28/4/1970.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία