Γεώργιος Γεώργας

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1894 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1894. Δικηγόρος. Πολιτεύθηκε το 1936 στην εκλογική περιφέρεια Αργολιδοκορινθίας με τον συνασπισμό της Γενικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ένωσης και δεν εξελέγη. Πολιτεύθηκε το 1946 ως ανεξάρτητος στο νομό Αργολιδοκορινθίας και δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Αργολιδοκορινθίας το 1950 με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (ΔΣΚ). Πολιτεύθηκε το 1952 στην περιφέρεια επαρχίας Κορινθίας με τον Ανεξάρτητο συνδυασμό Εργατών και Αγροτών Κορινθίας και δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία