Στυλιανός Γιαμαλάκης

Όνομα πατρός: Χαράλαμπος

1899 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1899. Ιατρός. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Ηρακλείου το 1946 με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωσις (ΕΠΕ).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία