Ιωάννης Γιαννιδάκης

Όνομα πατρός: Εμμανουήλ

1910 -

Έμπορος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία