Δημήτριος Γόντικας

Όνομα πατρός: Βασίλειος

1888 - 1967

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1888 στα Μαγούλιανα Γορτυνίας. Έκανε νομικές σπουδές και εργάστηκε ως δικηγόρος το διάστημα 1915 έως 1948 στον Πύργο Ηλείας. Πολιτεύτηκε πρώτη φορά θέτοντας υποψηφιότητα στην περιφέρεια Ηλείας στις αναπληρωματικές εκλογές του 1930, όταν ο αδερφός του Κωνσταντίνος Γόντικας παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα για να αναλάβει την διοίκηση της νεοσύστατης Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Ηλείας το 1932 με το Κόμμα Φιλελευθέρων, με το οποίο πολιτεύτηκε και το 1933, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη ξανά το 1936 και αναδείχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εξελέγη με το Κόμμα Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1946 και διετέλεσε υπουργός Εφοδιασμού και Διανομών στην κυβέρνηση συνεργασίας Κόμματος Φιλελευθέρων και Λαϊκού Κόμματος του Θεμιστοκλή Σοφούλη (18.11.1948-20.1.1949). Επανεξελέγη με το Κόμμα Φιλελευθέρων το 1950 και διετέλεσε υπουργός Εφοδιασμού και Διανομών στη βραχύβια κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου (23.3.1950-15.4.1950), υπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα υφυπουργού Στρατιωτικών στην κυβέρνηση Νικόλαου Πλαστήρα (15.4.1950-19.4.1950) και στη συνέχεια εξελέγη πρόεδρος της Βουλής (18.4.1950-9.11.1951). Επανεξελέγη με το Κόμμα Φιλελευθέρων το 1951 και αναδείχθηκε και πάλι πρόεδρος της Βουλής (25.10.1951-11.12.1952). Εξελέγη βουλευτής με το Κόμμα Φιλελευθέρων το 1956 και το 1958. Στις 11 Νοεμβρίου 1958 ανέλαβε την προσωρινή αρχηγία του Κόμματος Φιλελευθέρων, λόγω των συγκρούσεων μεταξύ Γεωργίου Παπανδρέου και Σοφοκλή Βενιζέλου στο εσωτερικό του κόμματος. Στις 27 Φεβρουαρίου 1961 προσχώρησε στην Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση με την οποία εξελέγη στις εκλογές του ίδιου έτους. Απεβίωσε στις 7 Μαρτίου 1967.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

εφ. Ελευθερία, 9/3/1967.

«Γόντικας, Δημήτριος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Αθήνα 1985, τ. Γ΄, σ.181-182.