Παύλος Γύπαρης

Όνομα πατρός: Ιωσήφ

1882 - 1966

Αξιωματικός ε.α.

Γεννήθηκε [1882;]. Αξιωματικός εν αποστρατεία. Πολιτεύτηκε το 1936 ως ανεξάρτητος στην περιφέρεια Χανίων, χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη βουλευτής Χανίων το 1946 με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωσις (ΕΠΕ). Πολιτεύτηκε το 1950 στην περιφέρεια Χανίων με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ), αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 22/7/1966.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία