Δημήτριος Δημάδης

Όνομα πατρός: Βασίλειος

1887 - 1970

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1887. Ιατρός. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 1923. Επανεξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 1926 με το Κόμμα Ενώσεως Φιλελευθέρων (ΚΕνΦ) και του 1928 με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ). Το 1932 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Βέροιας με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη ξανά βουλευτής Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 1933 με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον Εθνικό Συνασπισμό. Το 1936 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Διετέλεσε υφυπουργός Γενικού Διοικητή Κεντρικής Μακεδονίας στις κυβερνήσεις Ν. Πλαστήρα και Π. Βούλγαρη (7/3/1945-7/6/1945). Στις εκλογές του 1946 εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης με το ΚΦ. Το 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Πιερίας με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Κατερίνης στις εκλογές του 1952 με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων. Στις εκλογές του 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Πιερίας με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ), χωρίς να εκλεγεί. Απεβίωσε στις 23/3/1970.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία