Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

Όνομα πατρός: Θεοδόσιος

1904 -

Ιατρός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία