Νικόλαος Διγενόπουλος

Όνομα πατρός: Δημοκλής

1896 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1896. Δικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1936 ως υποψήφιος του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος στην περιφέρεια Αχαΐας, αλλά δεν εξελέγη. Ανάλογη τύχη είχε μεταπολεμικά, στις εκλογές του 1946, ως υποψήφιος στην περιφέρεια Αχαΐας με το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα, το οποίο μετείχε στο συνδυασμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης και στις εκλογές του 1950, ως υποψήφιος του συνδυασμού του Κόμματος Φιλελευθέρων. Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές του 1951 και 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό στις περιφέρειες Αχαΐας και Πατρών αντίστοιχα. Το 1956 ήταν υποψήφιος της ΕΡΕ στην περιφέρεια Αχαΐας, αλλά δεν εξελέγη. Το 1958 ήταν υποψήφιος του συνδυασμού της Ένωσης Λαϊκών Κομμάτων στην ίδια περιφέρεια, αλλά δεν εξελέγη. Το 1961 ήταν υποψήφιος της ΕΡΕ στην Αχαΐα, αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογές του 1963 ήταν υποψήφιος με την ΕΡΕ στην περιφέρεια Αχαΐας, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία