Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης

Όνομα πατρός: Σταύρος

1901 -

Υφαντουργός

Γεννήθηκε το 1901. Υφαντουργός. Εξελέγη πρώτη φορά το 1946 στην περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ). Στις εκλογές του 1950 και του 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια πρώην Δήμου Πειραιώς με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία