Δημήτριος Ζέρβας

Όνομα πατρός: Θεόδωρος

1908 - 1984

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1908. Ιατρός. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Αρκαδίας στις 20/3/1948 με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ), έπειτα από το θάνατο του Εμμανουήλ Γρηγορίου. Το 1950 πολιτεύτηκε στον νομό Αρκαδίας με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Αρκαδίας με το ΚΦ το 1951. Το 1952 πολιτεύτηκε στην επαρχία Μεγαλοπόλεως ως ανεξάρτητος, αλλά δεν εξελέγη. Το 1958 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Αρκαδίας με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Το 1964 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Αρκαδίας ως μεμονωμένος, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 20/7/1984.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία