Ιωάννης Ιμβριώτης

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

1897 - 1979

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Ενδεικτική Βιβλιογραφία