Παντελής Καλπακτσόγλου

Όνομα πατρός: Θεόδωρος

1899 - 1951

Επιχειρηματίας

Ενδεικτική Βιβλιογραφία