Γεώργιος Κάντας

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1902 -

Αξιωματικός Π.Δ.

Γεννήθηκε το 1902. Αξιωματικός σε πολεμική διαθεσιμότητα. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1950 στην περιφέρεια Κερκύρας με το συνδυασμό της Εθνικής Παράταξης Εργαζομένου Λαού, αλλά δεν εξελέγη. Ανάλογη τύχη είχε και το 1951, ως υποψήφιος του Ελληνικού Συναγερμού στην ίδια περιφέρεια. Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό στην περιφέρεια Κερκύρας-Παξών. Το 1958 ήταν υποψήφιος του συνδυασμού της Ένωσης Λαϊκών Κομμάτων στην περιφέρεια Κερκύρας, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία