Εμμανουήλ Καρζής

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

1888 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1888. Ιατρός. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Αθηνών με το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα (ΜΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), στις εκλογές του 1946. Στις 4/7/1947 προσχώρησε στο Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ). Το 1950 και το 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια πρώην Δήμου Αθηναίων με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία