Νικόλαος Κάρτσωνας

Όνομα πατρός: Σταύρος

1882 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1882. Δικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1926 στην περιφέρεια Μεσσηνίας ως υποψήφιος συνδυασμού Ανεξαρτήτων, αλλά δεν εξελέγη. Το 1928 ήταν υποψήφιος του Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος στην περιφέρεια Καλαμών, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη επί σειρά ετών βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος στις περιφέρειες Μεσσηνίας (1932) και Καλαμών (1933, 1935 και 1936). Μεταπολεμικά, πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1946 και 1950 στην περιφέρεια Μεσσηνίας ως μεμονωμένος και ως υποψήφιος του συνδυασμού του Λαϊκού Κόμματος αντίστοιχα, αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογές του 1952 εξελέγη βουλευτής της περιφέρειας Καλαμών με τον Ελληνικό Συναγερμό. Το 1956 ήταν μεμονωμένος υποψήφιος στην περιφέρεια Μεσσηνίας, αλλά δεν εξελέγη. Το 1958 ήταν υποψήφιος του Κόμματος Φιλελευθέρων στην περιφέρεια Μεσσηνίας, αλλά δεν εξελέγη. Το 1964 ήταν υποψήφιος με την Ένωση Κέντρου στην περιφέρεια Μεσσηνίας, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία