Ιωάννης Κατσάνης

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1903 - 1996

Δικηγόρος

Ο Ιωάννης Κατσάνης γεννήθηκε στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας στη Μαγνησία το 1903, έκανε νομικές σπουδές και εργάστηκε ως δικηγόρος στο Βόλο. Μεταπολεμικά, πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη το 1946 βουλευτής Λαρίσης με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων. Πολιτεύτηκε ξανά το 1950 και το 1951 με το Κόμμα Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη. Την περίοδο 1950 έως 1954 διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Λαρίσης και Μαγνησίας με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε το 1996.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Κατσάνης Νικ. Ιωάννης (1903-1996)», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 235.