Λάμπρος Κατσιλάμπρος

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

1905 -

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Γεννήθηκε το 1905. Ιατρός-Καθηγητής Πανεπιστημίου. Εξελέγη βουλευτής Τρικάλων στις εκλογές του 1951 και 1952 με την ΕΡΕ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία