Ιωάννης Κίνιας

Όνομα πατρός: Σπυρίδων

1882 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία