Δημήτριος Κολιαμπίδης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1901 -

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Γεννήθηκε το 1901. Ιδιωτικός υπάλληλος. Εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 1956 με την ΕΡΕ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία