Ιωάννης Σαραντάκης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1901 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1901. Ιατρός. Εξελέγη βουλευτής Μεσσηνίας με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Το 1950 και το 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Μεσσηνίας με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη. Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Μεσσηνίας με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ), χωρίς να εκλεγεί.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία