Γεώργιος Σίμος

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

1916 -

Δημοσιογράφος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία