Αντώνιος Σιτράς

Όνομα πατρός: Αθανάσιος

1899 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία