Ηλίας Σκυλλάκος

Όνομα πατρός: Αναστάσιος

1911 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία