Γεώργιος Σπυρόπουλος

Όνομα πατρός: Σπυρίδων

1886 - 1964

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1886. Ιατρός. Πολιτεύτηκε στη Φλώρινα το 1932 με το Προοδευτικό Κόμμα (ΠΚ), αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Φλωρίνης το 1946 με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) και επανεξελέγη με το ΚΦ στην ίδια περιφέρεια το 1950, το 1951 και το 1952, το οποίο στις εκλογές του 1952 συμμετείχε στον Συνασπισμό Ενώσεως κομμάτων ΕΠΕΚ- Φιλελευθέρων. Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Καστοριάς και Φλωρίνης με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Δημοκρατικής Ένωσης (ΔΕ), αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 13/2/1964.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία