Παναγιώτης Τζανετάκης

Όνομα πατρός: Πέτρος

1923 -

Οικονομολόγος

Γεννήθηκε το 1923. Οικονομολόγος. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1951 με τον Ελληνικό Συναγερμό στην περιφέρεια Λακωνίας, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό στην περιφέρεια Γυθείου. Στις 19/3/1954 διεγράφη από τον Ελληνικό Συναγερμό και ανεξαρτητοποιήθηκε. Στις 26/4/1955 προσχώρησε στη Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1956 ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος με το Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού στην περιφέρεια Πειραιώς. Στις 22/3/1957 προσχώρησε στο Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία