Θεόδωρος Τουρκοβασίλης

Όνομα πατρός: Παναγιώτης

1891 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία