Σπύρος Τρίαντος

Όνομα πατρός: Σταύρος

1903 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία