Γεώργιος Τσαντίρης

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1896 - 1966

Ιατρός

Γεννήθηκε 1896. Ιατρός. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Σάμου με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) το 1950. Το 1951 πολιτεύτηκε στην ίδια περιφέρεια με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1952 βουλευτής Σάμου με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων. Στις 31/3/1955 δήλωσε ανεξάρτητος και στις 26/4/1955 προσχώρησε στη Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση (ΦΙΔΕ). Στις εκλογές του 1956 εξελέγη βουλευτής Σάμου με τη ΦΙΔΕ, η οποία συμμετείχε στον συνασπισμό Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ). Το 1961 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Σάμου με την Ένωση Κέντρου (ΕΚ), η οποία συμμετείχε στον συνασπισμό ΕΚ – Κόμματος Προοδευτικών, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 13/1/1966.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία