Βασίλειος Φιλοσοφόπουλος

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1893 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία