Γεώργιος Φουντουλάκης

Όνομα πατρός: Χαράλαμπος

1890 - 1975

Αντιστράτηγος ε.α.

Γεννήθηκε το 1890. Αντιστράτηγος ε.α. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Ηρακλείου με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) στις εκλογές του 1950. Το 1951 πολιτεύτηκε στην ίδια περιφέρεια με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 23/6/1975.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία