Εμμανουήλ Φραγκάκης

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1905 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία