Γεώργιος Φραγκιαδάκης

Όνομα πατρός: Εμμανουήλ

1881 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1881. Ιατρός. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ηρακλείου την περίοδο 1915-1917 και επανεξελέγη στην ίδια περιφέρεια με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ) το 1926. Πολιτεύτηκε στο Ηράκλειο με το ΛΚ το 1928 και το 1932, αλλά δεν εξελέγη. Το 1933 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια πρωτοδικείο Ηρακλείου με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Αντιπολίτευση, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Ηρακλείου με το ΛΚ το 1935 και το 1936, το οποίο στις εκλογές του 1935 συμμετείχε στον συνασπισμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων. Διετέλεσε υπουργός Γενικής Διοίκησης Κρήτης (19/7/1935-10/10/1935) στην κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη. Επανεξελέγη βουλευτής Ηρακλείου με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Το 1950 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ηρακλείου με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία