Ιωάννης Φωτιάδης

Όνομα πατρός: Βασίλειος

1893 - 1969

Κτηματίας

Γεννήθηκε το 1893. Κτηματίας. Πολιτεύθηκε το 1936 στην περιφέρεια Λέσβου με τον Δημοκρατικό Συνασπισμό, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Λέσβου το 1946 με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (ΔΣΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης (ΕΠΕ). Πολιτεύθηκε το 1950 στην περιφέρεια Λέσβου με την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ), αλλά δεν εξελέγη. Πολιτεύθηκε το 1952 στην εκλογική περιφέρεια Λέσβου με την ΕΠΕΚ, η οποία συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη. Το 1958 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Λέσβου με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ), αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 3/8/1969.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία