Σταμάτιος Χατζήμπεης

Όνομα πατρός: Στέφανος

1895 - 1963

Αξιωματικός Π.Δ.

Γεννήθηκε το 1895. Αξιωματικό Π.Δ. Εξελέγη βουλευτής Πειραιώς με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) στις εκλογές του 1932 και του 1933. Επανεξελέγη βουλευτής Πειραιώς και Νήσων με το ΚΦ το 1936. Ήταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΠΕΕΑ και Γραμματέας Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του βουνού, το 1944. Μεταπολεμικά, εξελέγη βουλευτής στην ίδια περιφέρεια το 1950 με το Κόμμα Αριστερών Φιλελευθέρων (ΚΑΦ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Δημοκρατικής Παράταξης. Στις 10/5/1950 προχώρησε σε δήλωση συμπράξεως με την Ένωση Δημοκρατικών Αριστερών. Στις εκλογές του 1951 πολιτεύτηκε στις περιφέρειες Πρώην Δήμου Πειραιώς και Χίου με την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ), αλλά δεν εξελέγη. Πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Πρώην Δήμου Πειραιώς ως μεμονωμένος υποψήφιος το 1952 και με τον συνασπισμό της Δημοκρατικής Ένωσης το 1956, χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί. Το 1958 πολιτεύτηκε στις περιφέρειες Πρώην Δήμου Πειραιώς και Β΄ Περιφέρεια Πειραιά με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 7/11/1963.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία