Ιωάννης Κυριακός

Όνομα πατρός: Στυλιανός

1900 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1900. Ιατρός. Εξελέγη βουλευτής Αθηνών στις εκλογές του 1951 με τον Ελληνικό Συναγερμό. Διετέλεσε υπουργός Κοινωνικής Προνοίας στην κυβέρνηση του Παναγιώτη Πιπινέλη (19/6/1963-28/9/1963).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία