Δημήτριος Λεκαράκος

Όνομα πατρός: Αναστάσιος

1902 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1902. Δικηγόρος. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1951 στην περιφέρεια υπολοίπου Αττικής και Βοιωτίας με τον Ελληνικό Συναγερμό, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια Θηβών στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό. Το 1956 ήταν υποψήφιος της ΕΡΕ στην περιφέρεια υπολοίπου Αττικής και Βοιωτίας, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία