Αντώνιος Λεονάρδος

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1888 -

Γεωργοκτηματίας

Γεννήθηκε το 1888. Γεωργοκτηματίας. Εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό. Στις 15/11/1954 ανεξαρτητοποιήθηκε και στις 1/4/1955 επέστρεψε στον Ελληνικό Συναγερμό.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία