Σπυρίδων Λιβαδάς

Όνομα πατρός: Παναγιώτης

1894 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1894. Ιατρός. Εξελέγη στις εκλογές του 1951 και 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό στις περιφέρειες Κεφαλληνίας και Πάλλης (Κεφαλλονιά).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία