Φώτιος Μακρής

Όνομα πατρός: Γεώργιος

-

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Ιδιωτικός Υπάλληλος. Εξελέγη πρώτη φορά στην περιφέρεια Αθηνών ως ανεξάρτητος βουλευτής του συνασπισμού Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ). Το 1950 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Πρώην Δήμου Αθηναίων με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία