Ευστάθιος Μαλαμίδας

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1890 - 1966

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1890. Ιατρός. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Δομοκού το 1923. Επανεξελέγη το 1926 βουλευτής Φθιώτιδος - Φωκίδος με το Κόμμα Ενώσεως Φιλελευθέρων. Το 1928 εξελέγη βουλευτής Δομοκού με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ). Πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος με το ΚΦ το 1932, αλλά δεν εξελέγη. Το 1933 πολιτεύτηκε στην επαρχία Δομοκού με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον Εθνικό Συνασπισμό, αλλά δεν εξελέγη. Το 1936 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Στην κυβέρνηση Θ. Σοφούλη διετέλεσε υπουργός Υγιεινής (26/11/1945-4/4/1946). Εξελέγη βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος το 1946 με το ΚΦ. Στην κυβέρνηση Θ. Σοφούλη διετέλεσε υπουργός Δημοσίων Έργων (18/11/1948-20/1/1949). Εξελέγη ξανά με το ΚΦ βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος το 1950 και το 1951. Στις κυβερνήσεις Σ. Βενιζέλου διετέλεσε υπουργός Γεωργίας (24/3/1950-15/4/1950), υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα υφυπουργού Ναυτικών (4/9/1950-13/9/1950) και υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1/2/1951-27/10/1951). Το 1952 πολιτεύτηκε στην επαρχία Φθιώτιδος με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη το 1956 στην περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος με τη Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση (ΦΙΔΕ), η οποία συμμετείχε στο συνασπισμό της Δημοκρατικής Ένωσης (ΔΕ). Το 1958 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Φθιώτιδος με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογές του 1961 εξελέγη βουλευτής Φθιώτιδος με την Ένωση Κέντρου (ΕΚ), η οποία συμμετείχε στο Συνασπισμό ΕΚ - Κόμματος Προοδευτικών. Το 1963 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Φθιώτιδος με την ΕΚ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 22/7/1966.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία