Δρακούλης Μαντούβαλος

Όνομα πατρός: Ηλίας

1889 - 1977

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1889. Ιατρός. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Πειραιώς με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ) το 1932. Το 1933 πολιτεύτηκε στον πρώην Δήμο Πειραιώς με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένης Αντιπολίτευσης, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Πειραιώς το 1935 με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων και το 1936 με τη Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση (ΓΛΡΕ). Εξελέγη βουλευτής Πειραιώς και Νήσων με το ΛΚ που συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων το 1946. Το 1950 και το 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Πρώην Δήμου Πειραιώς με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε τον Αύγουστο του 1977.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία