Νικόλαος Μήτρου

Όνομα πατρός: Σοφοκλής

1905 - 1963

Δικηγόρος

Ο Νικόλαος Μήτρου γεννήθηκε στο Ανήλιο του Πηλίου το 1905 και σπούδασε νομικά. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά το 1951 στην περιφέρεια Λαρίσης με τον Ελληνικό Συναγερμό, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Βόλου με τον Ελληνικό Συναγερμό στις εκλογές του 1952 και επανεξελέγη βουλευτής Λαρίσης – Μαγνησίας με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση το 1956. Τον Φεβρουάριο του 1958 απέσυρε την υποστήριξή του από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και στις 2 Μαρτίου διεγράφη από την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση. Στις εκλογές του 1958 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Μαγνησίας με τον συνασπισμό της Προοδευτικής Αγροτικής Δημοκρατικής Ένωσης, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε το 1963.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Μήτρου Σοφ. Νικόλαος (1905-1963)», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 311-312.