Δημήτριος Μητσόπουλος

Όνομα πατρός: Χρήστος

1903 -

Στρατηγός ε.α.

Ο Δημήτριος Μητσόπουλος γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1903 και ήταν αδερφός του βουλευτή Έβρου Βασίλειου Μητσόπουλου. Στρατηγός εν αποστρατεία. Το 1936 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας με το Λαϊκό Κόμμα, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής με το Λαϊκό Κόμμα το 1946. Το 1951 πολιτεύτηκε ξανά, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ντίνος Μακρυγιάννης, «Γεώργιος Καλαντζόπουλος, Γεώργιος Αθανασιάδης – Νόβας, Δημήτριος Μητσόπουλος, Ιωάννης Ιντζές», Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία, Η πολιτική και οι πολιτικοί των Νομών Αιτωλοακαρανανίας και Ευρυτανίας, που εξελέγησαν από το 1946 έως το 2004 και δεν βρίσκονται στη ζωή. Συμβολή στη νεότερη πολιτική ιστορία των δύο νομών, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου 5-6 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα 2008, σ. 52-58.