Ιωάννης Μιχαήλ

Όνομα πατρός: Μιχαήλ

1898 - 1952

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία